Hållbarhetsrapport

Dynamease AB
Hur kan vi hjälpa dig?Vi hörs!

Kontakta Mig

040-643 46 66
hello [a] dynamease.se

Hållbarhetsrapport för ett litet nystartat företag?

Att skapa en hållbarhetsrapport även som ett nystartat företag med få (eller inga) anställda och med en minimal fysisk infrastruktur är en viktig handling för att tydliggöra ditt åtagande för hållbarhet.

Nedan följer vår rapport – hur ser det ut för er?

Inledning

Specialiserade på att optimera företagsprocesser genom agil projektledning och effektivisering av kritiska affärssystem och flöden.

 

 • Vårt företag specialiserar sig på att optimera företagsprocesser genom agil projektledning och effektivisering av affärssystem och flöden. Vi är engagerade i att stärka företags konkurrenskraft genom att förbättra produktiviteten och optimera resultat.
 • Hållbarhet ligger i hjärtat av vår affärsmodell. Vi erkänner vikten av att integrera hållbara och agila metoder i våra tjänster för att inte bara uppnå ekonomisk framgång utan även för att bidra till en reducerad miljöpåverkan. Vårt engagemang för hållbarhet genomsyrar vårt arbete när vi hjälper kunder att anamma ansvarsfulla affärspraktiker, vilket leder till innovativa lösningar som gynnar både miljön och samhället.

Hållbarhetsmål och strategi

 • Resurseffektivitet: Vi fokuserar på att minska resursanvändning och öka effektiviteten i våra kunders affärsprocesser med digital teknik.
 • Socialt ansvar: Vi uppmuntrar etisk sourcing och rättvisa arbetsförhållanden för att stärka diversitet och inkludering.
 • Hållbar innovation: Vi stöder utvecklingen av miljövänliga produkter och gröna affärsmodeller, mätbart genom kundframsteg.

  Hållbarhetsprestanda

  Eftersom 2023-2024 utgör vårt första verksamhetsår, saknar vi tidigare resultat eller insatser att jämföra med. Detta år markerar startpunkten, vårt utgångsläge, som vi kommer att använda för att mäta och jämföra framtida utveckling.

  Miljöprestanda

  • Energianvändning: Användning av energieffektiva enheter och arbete från hemmakontor ökar vår energieffektivitet.
  • Resor: Tågresor föredras för att minimera CO2-utsläpp.
  • Digital infrastruktur: Användning av molntjänster med hög energieffektivitet och förnybar energi.

  Social påverkan

  • Stöd till samhället: Bidrag till lokala organisationer och volontärarbete.
  • Utbildningsinitiativ: Workshops för att öka digital kompetens.
  • Nätverksbyggande: Partnerskap med organisationer som delar våra värderingar.

  Ekonomisk prestanda

  • Driftskostnader: Fjärrarbete och digitala möten håller kostnaderna låga.
  • Hållbarhetsinvesteringar: Köp av koldioxidkrediter och energieffektiv teknik som långsiktiga investeringar.

  Framtida åtaganden och planer

  • Energiförbrukning: Övergång till förnybar energi och energieffektiva enheter.
  • Resor: Minimering av fysiska möten och resor samt klimatkompensation.
  • Affärsmodell: Hållbarhetskonsultation och utbildning för kunder.

  Kommunikation och samråd

  Vårt företags hållbarhetsarbete kommuniceras dels genom denna rapport, som läggs ut här på vår hemsida och därefter sprids i sociala nätverk (LinkedIn, Facebook, Instagram osv.).

  Sammanfattning och slutsatser

  • Viktiga punkter:
   • Betoning på resurseffektivitet,
   • minimal miljöpåverkan,
   • socialt ansvar,
   • ekonomisk hållbarhet och
   • framtida hållbarhetsåtaganden.

  Ladda ner hållbarhetsrapporten för Dynamease AB 2023-2024!