Erbjudande inom

Agile Business Coaching

Oaktat om du är i behov av förändringsledning, projektledning inom digitalisering, integration eller automatisering – eller om du rentav bara vill ha hjälp med att bli agil – ja då kan du känna dig lugn med att allt arbete sker inom de agila ramarna som rättesnöre och metodologi.

Intro

Sätt fart på din agila transformation!

Vi erbjuder en skräddarsydd lösning för företag som vill navigera i förändringsledning och digitalisering med agilitet i fokus. Vi börjar med en grundlig analys av ditt nuvarande arbetssätt för att identifiera områden där agila metoder kan införas för att öka effektiviteten och flexibiliteten.

Vårt erbjudande inkluderar praktisk projektledning och stöd för integration och automatisering, allt medan vi håller oss strikt till agila principer. Med vårt stöd kommer ditt företag inte bara att adoptera agila metoder utan även kultivera en hållbar agil kultur som främjar kontinuerlig förbättring och innovation.

Låt oss tillsammans accelerera din agila resa och uppnå märkbara förbättringar i hur ditt företag levererar värde.

Agilt arbetssätt fokuserar på flexibilitet, teamarbete och nära involvering. Bl. a. genom att bryta ner projekt i mindre delar som levereras i snabba cykler, vilket ger kontinuerlig feedback och justeringar. Att arbeta agilt ger:

  1. Ökad flexibilitet och anpassningsförmåga: Förmågan att snabbt anpassa sig till förändringar i projektet eller marknadens krav.
  2. Förbättrad produktkvalitet: Med regelbundna iterationer och feedback säkras att slutresultatet möter ert behov.
  3. Effektivitet och produktivitet: Genom att fokusera på högprioriterade uppgifter och ta bort slöseri i flödet nås ökad effektivitet och produktivitet.

Hur vet du om och när det behövs en Agil Business Coach?

Vad är en agil Business Coach?

Som agil business coach är jag inriktad på att använda agila principer och metoder för att hjälpa dig och ditt företag att förbättra er effektivitet, anpassningsförmåga och resultat. Jag kombinerar grundläggande principer inom agilt arbete med coachingskompetens för att stödja företag i er strävan efter förändring och kontinuerlig förbättring.

Agila ramverk?

Agila metoder och principer: En agil business coach är väl förtrogen med agila ramverk och metoder som Scrum, Kanban, Lean, och liknande. De hjälper organisationer att förstå och implementera dessa metoder för att hantera projekt och arbetsflöden på ett mer flexibelt och effektivt sätt.

Coaching och stöd?

Coaching och stöd: Agil business coachen fungerar som en mentor och coach för organisationen och dess team. De stödjer ledare och medarbetare i att utveckla de nödvändiga färdigheterna och beteendena för att lyckas i en agil miljö.

Förändringsledning?

Förändringsledning: Agil business coachen hjälper organisationer att navigera genom förändringsprocesser och omvandla sin företagskultur för att bli mer agil. De arbetar med ledningen för att skapa engagemang och driva förändring.

Mätning och återkoppling

Mätning och feedback: Agil business coachen hjälper till att fastställa nyckelindikatorer och metoder för att mäta framsteg och ge återkoppling till organisationen. Detta bidrar till att anpassa och förbättra de agila arbetsmetoderna över tid.

Sam- och teamarbete

Samarbete och teamarbete: Agil business coachen främjar samarbete och teamarbete inom organisationen. De hjälper teamen att arbeta mer effektivt tillsammans och bättre möta kunders behov.

Nästa steg

Hur vi jobbar fram lösning(ar) tillsammans!

Utmaning

Vilka är de största utmaningarna ni står inför just nu när det gäller digitalisering, hållbarhet och effektivisering inom er verksamhet?

Hur tror ni att dessa utmaningar skulle kunna påverka ert företags framtid?

 

En optimal process för att använda agila metoder när du möter en ny potentiell kund, specifikt för implementering av lösningar inom integration, automatisering eller kommunikationsplattformar, kan följa dessa steg: 

Introduktion

Introduktion: Vår resa börjar med en första introduktion där vi lär känna er och er verksamhet. Det är här vi lägger grunden för ett framgångsrikt samarbete, genom att förstå era unika behov och mål.

Behovsanalys och planering

Vi använder workshops eller möten för att identifiera specifika önskemål och skapar en prioriterad backlog. Detta steg involverar ert aktivt deltagande för att säkerställa att era behov förstås korrekt.

Iteration och utveckling

Vi arbetar i korta sprintar för att utveckla och iterativt förbättra lösningen. Efter varje sprint, genomförs en demonstration för er –  för att fånga upp feedback och vidareutveckla i rätt riktning.

Anpassning och förfining

I agila metoder används feedback från er för att kontinuerligt anpassa och förbättra lösningen. Detta steg säkerställer att slutliga resultatet verkligen tillgodoser era behov. Hur ofta och med vilken frekvens avstämningar hålls beror på hur lång hela processen är. 

Slutleverans

När lösningen är implementerad, genomförs en slutlig granskning – där vi säkerställer att allt fungerar som det ska.

Uppföljning och feedback

Uppföljning och feedback: Slutligen genomför vi en detaljerad uppföljning och feedback-session. Här reflekterar vi över projektets framgångar, eventuella utmaningar och lärdomar, samt planerar för framtida steg.

Låt oss utforska hur vi tillsammans kan navigera er genom dessa utmaningar och omvandla dem till hållbara framgångar.

Förslag till lösning

Med min unika kombination av erfarenhet inom förändringsledning och djupa kunskap inom digitalisering och hållbarhetsstrategier, erbjuder jag inte bara lösningar, utan även ett perspektiv som hjälper er att omvandla era utmaningar till tillväxtmöjligheter.

Jag förstår de snabba förändringarna och de komplexa kraven i dagens affärsvärld. Mitt engagemang ligger i att arbeta nära er för att skräddarsy strategier som inte bara adresserar era omedelbara behov, utan också bidrar till att bygga en mer hållbar och framtidsorienterad verksamhet.

HÖgre intäkter

x%

Mer nöjda kunder

y%

Mer nöjda medarbetare

z%

Mer nöjda leverantörer

n%

Kontakta mig

Telefon

+46 40 643 46 66

E-post

hello@dynamease.se

Adress

Malmö, Skåne - Sverige

Vi hörs och ses!

7 + 5 =